PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU.pdf)Protokół2015-09-15 08:53