Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Budżet Powiatu na 2007 rok

Uchwała Nr VI/2/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2007 rok