Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/19/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2005.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2005 rok