Uchwała Nr VI/2/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2007 rok

Uchwała Nr XLVII/1/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2006.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIII/19/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2005.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2005 rok