Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2019 roku