Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie za 2016 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2016 roku