Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 06.08.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica gmina Szydłów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019r.

 1. 1.   o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pieczonogi, gmina Oleśnica, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 2. 2.   umorzyć w części jako bezprzedmiotowe postępowanie w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pieczonogi, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  170 o pow. 0,1800 ha

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kępie, gmina Oleśnica, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bydłowa, gmina Oleśnica, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Oleśnica, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Borzymów, gmina Oleśnica, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sichów Mały, gmina Rytwiany, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sichów Duży, gmina Rytwiany, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacanówka gmina Rytwiany, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Kłoda gmina Rytwiany, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019

 1. 1. o odmowie ustalenia, że nieruchomość położona:
  - w obrębie Grzybów, gmina Staszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 245/2 o pow. 0,0908 ha,  nr 253 o pow. 0,1800 ha, nr 260 o pow. 0,0500 ha i nr 658 o pow. 1,0000 ha;
  - w obrębie Krzywołęcz, gmina Staszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 219 o pow. 0,3000 ha;
  - w obrębie Smerdyna, gmina Staszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 621 o pow. 0,2800 ha;
  - w obrębie Wiśniowa Poduchowna, gmina Staszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 112 o pow. 0,1400 ha stanowi wspólnotę gruntową wsi Grzybów.
 2. 2. o umorzeniu postępowania w zakresie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowe

Czytaj więcej: Decyzja

Więcej artykułów…

 1. Decyzja
 2. Decyzja
 3. Decyzja
 4. Decyzja