ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonejw obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha zawiadamia, iż w dniu
11 stycznia 2023 roku o godz.
10.00 w miejscowości Korytnica, gmina Szydłów, odbędzie się rozprawa administracyjna. Na miejsce spotkania uczestników postępowania, wyznacza się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy.

I N F O R M A C J A


o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Starostwo Powiatowe
w Staszowie

Staszów, dnia 2022.09.30

GN-II.6821.1.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha, nie może zostać załatwiona w dotychczas wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowego materiału dowodowego w kwestii faktycznego korzystania z gruntów wspólnoty w okresie od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12. 2015 r.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.09.28

GN-II.6821.1.16.2022

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów orzekam o odmowie uznania za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5.2493 o pow. 0,5400 ha.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.09.28

GN-II.6821.1.15.2022

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów orzekam o odmowie uznania za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1.414/3 o pow. 0,0907 ha.

Na podstawie art. 104, art. 151 §1 pkt 2 i art. 145 § 1 pkt 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 6a, art. 8d i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Pana Sławomira Kapustę, Panią Mariannę Kapustę, Panią Grażynę Cieślę, Pana Józefa Snopka, Panią Helenę Maruszczak, Pana Marka Kapustę, Panią Annę Podsiadło, Pana Adama Krzyżanowskiego, Pana Wojciecha Michalskiego, Pana Roberta Łocha, Pana Piotra Łocha, Panią Dorotę Gałęza, Panią Teresę Zientkiewicz i Pana Kazimierza Michalskiego w postępowaniu wznowionym postanowieniem z dnia 29.09.2021 roku znak: GN-II.6821.1.16.2021


orzekam


uchylić decyzję własną z dnia 16 kwietnia 2021 roku znak: GN-II.6821.1.4.2019

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.11.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 587 o pow. 0,2900 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.10.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.9.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.8.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Kiełczyńska, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 24 o pow. 0,1200 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Kiełczyńska, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.7.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Trzcianka, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 405 o pow. 0,1100 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.6.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 270 o pow. 1,8000 ha i 271 o pow. 0,7700 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.5.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mikołajów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 46 o pow. 0,0600 ha, 87 o pow. 0,2200 ha i 113 o pow. 0,1400 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.4.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Osieku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1702/1 o pow. 0,5766 ha i 1708 o pow. 0,0742 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Osiek, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.3.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rybitwy, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 458 o pow. 3,8300 ha, 573 o pow. 0,0600 ha, 580 o pow. 0,1100 ha, 600 o pow. 0,3000 ha i 603 o pow. 0,0600 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rybitwy, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.2.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rudniki, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,5500 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rudniki, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.1.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Okrągła, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 124 o pow. 0,1800 ha, 181 o pow. 0,0800 ha, 440 o pow. 0,0900 ha i 441 o pow. 0,1300 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Okrągła, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczów


orzekam

1. ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczów, położonej w Przeczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
2. wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
3. odmówić wpisania do wykazu, o którym mowa w pkt. 1, następujących wnioskodawców: Makieła Grzegorz, Małkiewicz Rafał, Pawłowski Grzegorz i Piotrowski Rafał
4. wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
orzekam
o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Suchowola, gmina Osiek, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1634 o pow. 0,4800 ha, 1917 o pow. 0,2900 ha, 1958 o pow. 2,0200 ha, 1999 o pow. 0,6800 ha, 2000 o pow. 0,8900 ha, 2041 o pow. 0,4400 ha, 2130 o pow. 1,2000 ha i 3129 o pow. 0,5600 ha

               Staszów, dnia 2021.08.

GN-II.6821.1.14.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamia się, że sprawa wydania decyzji w trybie art. 8d w związku z art. 6a ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 703) dotycząca zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.13.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maśnik, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 5 o pow. 0,3200 ha

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Maśnik, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.12.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1.804/4 o pow. 0,0129 ha

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.11.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Zagorzyce, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109 o pow. 0,0500 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zagorzyce, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.10.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Witowice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302 o pow. 0,2500 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Witowice, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.9.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Podlesie, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  353 o pow. 0,2000 ha.

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.8.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Wierzbka, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 280 o pow. 0,0400 ha i 599 o pow. 0,0500 ha.

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wierzbka, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.7.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Domaradzice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  245 o pow. 0,4600 ha, 280 o pow. 0,0600 ha, 325 o pow. 1,40 ha i 327 o pow. 0,0300 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Domaradzice, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.

GN-II.6821.1.6.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 roku, poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie   Mała Wieś, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  30 o pow. 0,0400 ha, 60 o pow. 2,6000 ha, 148 o pow. 8,6000 ha i 209 o pow. 0,6700 ha.

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mała Wieś, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

UZASADNIENIE