Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Oleśnica w obrębie Kępie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 207 o pow. 1,9100 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Łubnice w obrębie Wolica, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 314 o pow. 0,4000 ha i 534 o pow. 0,1000 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

 Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przeczów gmina Łubnice, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 23.08.2017 r. o uznaniu, że nieruchomości położone w Bogorii oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 119 o pow. 49,79 ha
- nr 323 o pow. 19,08 ha
- nr 373 o pow. 1,5500 ha
stanowią wspólnotę gruntową wsi Bogoria

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 11.08.2017 r. o uznaniu, że nieruchomości położone w obrębie Przeczów, gmina Łubnice oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 273 o pow. 4,0900 ha
- nr 399 o pow. 0,5500 ha
- nr 59 o pow. 0,3400 ha
stanowią wspólnotę gruntową wsi Przeczów

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 31.07.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Łubnice w obrębie Gace Słupieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 47 o pow. 0,0400 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 31.01.2017 r.

1. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych: w obrębie Brzeziny gmina Szydłów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2.6 o pow. 0,1620 ha i 2.12 o pow. 0,2790 ha oraz w Szydłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6.586/4 o pow. 0,0093 ha i 4.2516/2 o pow. 0,5093 ha;

2. o umorzeniu postepowania w sprawie prowadzonej z wniosku o uznanie za mienie gminne działek położonych: w obrębie Jabłonica gmina Szydłów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1.170/8 o pow. 0,0697 ha, 1.161/2 o pow. 0,0390 ha, 1.158/4 o pow. 0,0585 ha i 1.148/2 o pow. 0,1292 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Stefanówek gmina Staszów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 134 o pow. 0,1300 ha i 310 o pow. 0,0200 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 21.10.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w Szydłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1959/32 o pow. 4,2800 ha,  1959/27 o pow. 6,7800 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 31.08.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Wysoki Duże, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 228 o pow. 0,0100 ha,  229 o pow. 0,0200 ha, 230 o pow. 0,0900 ha, 233 opow. 0,0400 ha i 119 o pow. 0,0300 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Więcej artykułów…

  1. Decyzja
  2. Decyzja