Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 31.01.2017 r.

1. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych: w obrębie Brzeziny gmina Szydłów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2.6 o pow. 0,1620 ha i 2.12 o pow. 0,2790 ha oraz w Szydłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6.586/4 o pow. 0,0093 ha i 4.2516/2 o pow. 0,5093 ha;

2. o umorzeniu postepowania w sprawie prowadzonej z wniosku o uznanie za mienie gminne działek położonych: w obrębie Jabłonica gmina Szydłów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1.170/8 o pow. 0,0697 ha, 1.161/2 o pow. 0,0390 ha, 1.158/4 o pow. 0,0585 ha i 1.148/2 o pow. 0,1292 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Stefanówek gmina Staszów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 134 o pow. 0,1300 ha i 310 o pow. 0,0200 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 21.10.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w Szydłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1959/32 o pow. 4,2800 ha,  1959/27 o pow. 6,7800 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 31.08.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Wysoki Duże, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 228 o pow. 0,0100 ha,  229 o pow. 0,0200 ha, 230 o pow. 0,0900 ha, 233 opow. 0,0400 ha i 119 o pow. 0,0300 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 13.07.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Oleśnica w obrębie Podlesie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 318 o pow. 0,2800 ha, 1167 o pow. 0,0700 ha, 1173 o pow. 0,1600 ha, 1183 o pow. 0,1000 ha, 1182 o pow. 0,0700 ha, 1166 opow. 0,3700 ha, 1172 o pow. 0,2900 ha, 1163 o pow. 0,1800 i 1263 o pow. 0,3600 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.06.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Oleśnica w obrębie Podlesie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 317/1 o pow. 0,0800 ha.

Czytaj więcej: Decyzja