Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.03.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Łubnice w obrębie Czarzyzna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 290/4 o pow. 0,0249 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 25.03.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3829 o pow. 0,4629 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 25.03.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Łubnice w obrębie Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 996 o pow. 0,4300 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 21.03.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Oleśnica w obrębie Pieczonogi, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 170 o pow. 0,1800ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.02.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Łubnice w obrębie Budziska, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 563 o pow. 0,7900 ha, 632 o pow. 0,2100 ha, 4/5 o pow. 0,2100 ha, 36/3 o pow. 0,3500 ha, 738/3 o pow. 0,1000 ha, 738/2 o pow. 0,0052 ha i 738/1 o pow. 0,0748 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 19.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Łubnice w obrebie Czarzyzna, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 257 o pow. 1,1400 ha, 300 o pow. 6,6800 ha, 400 o pow. 0,9800 ha, 413 o pow. 1,6400 ha i 445 o pow. 1,4800 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2018r.

- o ustaleniu, że nieruchomość położona w Korytnicy oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 1. 132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha stanowi wspólnotę gruntową wsi Korytnica;

- o odmowie ustalenia, że nieruchomość położona w Korytnicy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1.114/2 stanowi wspólnotę gruntową wsi Korytnica

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 20.09.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4750 o pow. 0,0485 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Oleśnica w obrębie Kępie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 207 o pow. 1,9100 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Decyzja

Decyzja

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Łubnice w obrębie Wolica, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 314 o pow. 0,4000 ha i 534 o pow. 0,1000 ha.

Czytaj więcej: Decyzja

Więcej artykułów…

  1. Decyzja
  2. Decyzja
  3. Decyzja
  4. Decyzja