Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „ Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku”

 Czytaj wiecej: Ogłoszenie