w sprawie zniesienia ograniczeń dot. bezpośredniej obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

W SPRAWIE KONTYNUACJI CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

KOMUNIKAT W SPRAWIE CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO – PRACA RADCÓW PRAWNYCH, ADWOKATÓW I DORADCÓW OBYWATELSKICH NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2020 ROKU

 

Konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego