Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie

Powiat Staszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ođ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

 

Otwarty konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pt.: w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20190618 Ogłoszenie VR.pdf)Ogłoszenie18.06.2019 08: 19
Pobierz plik (20190618 Formularz VR.pdf)Formularz18.06.2019 08: 20