o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Staszowskiego, z mocy prawa, mienia po wykreśłonym z rejestru sądowego podmiocie pod nazwą Spółdzielcze Zrzeszenia Budowy Domów Jednorodzinnych w Staszowie, ul. Wschodnia 14/37, tj. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Staszów, obręb Staszów - miasto, przy ul. Legionów Polskich, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4808 o pow. 0,0308 ha.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-IV2.2011.4.282.2019.pdf)GN-IV2.2011.4.282.20192020-03-20 11:59