Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 149 o pow. 0,03 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-IV2.6821.57.2019.pdf)GN-IV2.6821.57.20192020-05-26 15:29