na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi narad koordynacyjnych w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko d/s budownictwa w Wydziale administracji architektoniczno-budowlanej

na wolne urzędnicze stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i inżynierii ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy na Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów