Lp.

 Data zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

 Opis zamierzenia budowlanego

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nr działki  Ulica  Miejscowość

 

1

 

12.02.2020r.

PKP
Linia Hutnicza Szerokotorowa
Sp. z o.o.
3405/4,
3405/5,
3406/3,
6006,
5905/11

 

Staszów

Budowa sieci wodociągowej hydrantowej PE110
 Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.03.2020r.

 

2

 

20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
913/2,
394
 

 

 

Rudniki

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku 294,5m w miejscowości Rudniki.    

 

3

 

20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
108, 110/1, 110/2,
120
 

 

Maśnik

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Maśnik.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2020r.

 

4

 

 20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
503, 77/1, 77/2  

 

Zdzieci Nowe

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 175m w miejscowości Zdzieci Nowe     Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2020r.

 

5

 

20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
6480/15, 6480/24, 6306/9  

 

Połaniec

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 118m  w miejscowości Połaniec.     Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2020r.

 

6

 

11.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
546/1, 546/2   Rytwiany Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączem gazowym dn25PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego    

 

 

7

 

 

11.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 312  

 

 

Bogoria

 

Budowa sieci gazowej w miejscowości Bogoria

   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.07.2020r.

 

 

8

 

 

19.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

58/2, 101, 23, 22, 10, 9,

167/1, 166/2, 165/2, 165/1, 164, 163

 

 

 

Dobra

 

Kopanina

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Dobra i miejscowości Kopanina, gm. Staszów.

  Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.06.2020r.

 

 

9

 

 

19.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

137, 116, 108, 109/7, 109/6, 109/5, 109/4, 109/3, 101, 57, 54, 51/1, 58/2

 

 

 

 

Dobra

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Dobra gm. Staszów.

   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.06.2020r.

 

 

10

18.05.2020 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko Kamienna, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-200 Skarżysko Kamienna 256, 257, 258/2, 258/1, 81, 82, 259, 260, 83, 261, 262, 263, 85, 264, 265, 87, 88, 266, 89, 90, 267, 92, 268, 270/1, 94, 95/1, 95/2, 271, 272, 96/1, 97, 273, 274, 275, 276, 277, 99, 100, 278, 279, 280, 281, 289, 621/2, 290, 146/2, 293/2, 293/1, 294/1, 294/2, 295/1, 296, 297, 298, 300/1, 301, 302, 303, 304/1, 153, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 155, 156, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 626, 318, 319, 209, 210, 320, 321, 322, 214, 323, 324, 325, 326, 519, 163/5, 163/4, 205, 207, 163/1, 164, 161, 206, 220, 175, 176/1, 176/2, 201, 177/1, 178, 204, 212, 203, 215, 620, 160, 158/6, 158/5, 158/4, 128, 174/1, 174/2, 174/3, 191, 192, 193, 195/2, 195/1, 196/3, 196/4, 218, 198, 200, 224, 222, 223, 521, 522, 225, 226/1, 524, 716/2, 719, 718, 713, 540, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288/1, 144, 295/2, 255, 299, 327, 623, 518, 196/6, 227/1, 227/2, 328/1, 229, 717, 716/1, 230, 231, 963/4, 963/3, 539   Potok Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia nN0,4 kV, słupów nN i SN, przyłączy oraz budowa i demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV.    
11 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 2451/12, 2451/16   Staszów Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Staszów wraz z przyłączem do punktu gazowego    
12 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 16, 124, 131/1   Stefanówek Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Stefanówek wraz z przyłączem do punktu gazowego    
13 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 256, 257, 258, 259   Sielec Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Sielec wraz z przyłączem do punktu gazowego    
14 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 418/12, 418/11   Sielec Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Sielec wraz z przyłączem do punktu gazowego    
15 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 92/7, 92/8, 92/9   Staszów Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Staszów wraz z przyłączem do punktu gazowego    
16 02.07.2020 Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 4635/3, 4278, 4279, 4217, 3829, 4221, 4220, 4219, 4212, 4211, 4210, 4209, 4208/2   Połaniec Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Połaniec ul. Sportowa    
17 02.07.2020 Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 6999   Połaniec Budowa przyłączy kablowych nn 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie osiedla przy ul. Kosynierów w Połańcu    
18 02.07.2020 Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 6999/3   Połaniec Budowa przyłączy kablowych nn 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie osiedla przy ul. Czarnieckiego w Połańcu    

Starostwo Powiatowe                  w Staszowie

nie wniosło sprzeciwu

05.03.2019