Data zgłoszenia
numer sprawy

     Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

        Adres i opis
projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

    Informacja
o braku wniesienia

 28.09.2020r.

B-II.6740.3.53.1.2020

Bogusław i Renata Marzec  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym  wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą na działce nr 471 w miejscowości Strzelce.   Starostwo Powiatowe w Staszowie  nie wniosło sprzeciwu 20.10.2020r.

 02.10.2020r.

B-II.6740.3.38.2.2020

Małgorzata Piekarska  Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej na działce nr 103/3 w miejscowości Kiełczyna.   Starostwo Powiatowe w Staszowie  nie wniosło sprzeciwu 26.10.2020r.

05.10.2020 r.

B-II.6740.8.28.4.2020

Gmina Szydłów Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 1819, 2482, 1171/1 w miejscowości Szydłów oraz działkach 44, 40/1 w miejscowości Brzeziny    

05.10.2020r.

B-II.6740.5.39.13.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego na działkach nr:  645/1 i 380 w miejscowości Rudniki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie  nie wniosło sprzeciwu 27.10.2020r.

07.10.2020 r.

B-II.6740.6.35.10.2020

Renata Wach Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 603 w miejscowości Szczeka   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.10.2020 r.

19.10.2020 r.

B-II.6740.6.35.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Święcica na działkach o nr ewid. 904/2, 1027, 1030 wraz z przyłączem do punktu gazowego na dz. nr ewid. 1030   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.11.2020 r.

22.10.2020r.

B-II.6740.6.35.12.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany ul. Długa na działkach o nr ewid. 369/23, 369/22, 369/21, 369/20 i 369/17 wraz z przyłączem do punktu gazowego na dz. nr ewid. 369/17.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 12.11.2020 r.

30.10.2020

B-II.6740.7.30.17.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dobra na działkach o nr ewid. 116 i 122 wraz z przyłączem do punktu gazowego na dz. nr ewid. 122   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 23.11.2020 r.

02.11.2020

B-II.6740.6.35.13.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany ul. Kolejowa na działkach o nr ewid. 685/3 i 684/3 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewid. 684/3   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 24.11.2020 r.

30.10.2020r.

B-II.6740.5.39.15.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec na działce o nr ewid. 5008/1 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewid. 5008/1.    Starostwo Powiatowe w Staszowie  nie wniosło sprzeciwu 20.11.2020r.

30.10.2020r.

B-II.6740.5.39.14.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec ul. Mielecka na działkach o nr ewid. 5624, 6050/3 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewid. 6050/3 obręb Połaniec.    Starostwo Powiatowe w Staszowie  nie wniosło sprzeciwu 20.11.2020r.

06.11.2020 r.

B-II.6740.7.30.18.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Stefanówek na działkach o nr ewid. 224, 225 i 226 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewid. 226 obręb Stefanówek    

06.11.2020 r.

B-II.6740.5.39.16.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec - ul. Mielecka na działkach o nr ewid. 6039, 6830, 5624, 5673 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewid. 5673.    

09.11.2020 r.

B-II.6740.7.30.19.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Staszów, ul. Krakowska na działkach o nr ewid. 2954/6, 2953/7 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce nr ewid. 5951/19    

09.11.2020 r.

B-II.6740.7.30.20.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Oględów na działkach nr ewid. 187/17, 187/15, 187/13 z przyłączem do punktu gazowego na działce nr ewid. 187/13 obręb Oględów    

10.11.2020 r.

B-II.6740.8.28.5.2020

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączy kablowych o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4 kV) w miejscowości Osówka, gm. Szydłów, na działkach o nr ew.: 49, 50, (...), 71/2, 114/2.    

18.11.2020 r.

B-II.6740.7.30.21.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Staszów na działkach o nr ewid. 5602/15 i 5602/13 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewid. 5602/13    

18.11.2020 r.

B-II.6740.5.39.18.2020

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku 175 m, na działkach o nr ew.: 911/2, 254, 242 w miejscowości Wymysłów.    

18.11.2020 r.

B-II.6740.5.39.17.2020

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku 294,5 m, na działkach o nr ew.: 913/2, 394 w miejscowości Rudniki.    

20.11.2020 r.

B-II.6740.5.39.19.2020

Gmina Połaniec

ul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec

Budowa napowietrzno-podziemnego odcinka sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew.: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 63, 68/2, 73, 78, 83, 87, 92, 95, 937 w miejscowości Rudniki.    

24.11.2020 r.

B-II.6740.3.53.2.2020

Ilona i Krzysztof Ostrowscy

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 625/1 w miejscowości Sufczyce.    

25.11.2020 r.

B-II.6740.5.39.20.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego na działkach o nr ewid. 5172/2, 5171/2, 5171/1, 5163, 5170/5, 5169/2, 5169/3 w miejscowości Połaniec    

26.11.2020 r.

B-II.6740.7.30.22.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego na działkach o nr ewid. 357/1, 356/1, 355/3, 5565/1, 354/3, 353/3, 352/1, 5552, 5561/3, 5561/5, 5561/6 w miejscowości Staszów