Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

w dniu 09 grudnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Hurtowni WOD-KAN BEL-POL Leszek Belusiak ul. Krakowska 47a; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 0,4 m, głębokość 1,4 m nachylenie skarp 1;0,93 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na  wykonaniu przepustu o średnicy 0,6 m, długości 7,5 m, w związku z budową zjazdu indywidualnegoz drogi wojewódzkiej nr 757 na działki nr ewid. 5981/56, 5981/60 w miejscowości Staszów ul. Krakowska, gmina Staszów.
Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 197,79 m n.p.m.
Rzędna wylotu wynosić będzie 197,71m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: N 50°33ۥ9” oraz E 21°9ۥ17”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zawiadomienie o wszczeciu postepowania Belusiak.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postepowania2015-01-14 14:41