Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

w dniu 09 grudnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Hurtowni WOD-KAN BEL-POL Leszek Belusiak ul. Krakowska 47a; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Staszów ul. Krakowska, gmina Staszów o parametrach: szerokość w dnie 0,4 m, głębokość 1,4 m nachylenie skarp 1;0,93 poprzez zabudowę rowu w rów kryty  z rur betonowych o przekroju kołowym średnicy 60 cm, długości 46,7 m zlokalizowanego na działkach nr ewid. 5981/56, 5981/6 i 5981/57
 
Rzędna rowu krytego (wlot) wynosić będzie 197,75 m n.p.m.
R rzędna  rowu krytego(wylot) wynosić będzie 197,28 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego:
 -  wlot   N: 50°33ۥ.8,14” oraz    E: 21°9ۥ17,07”
 - wylot  N: 50°33ۥ.6,68” oraz    E: 21°9ۥ17,57”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BEL-POL.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania2015-01-14 14:44