Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

 

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: Nk-mw-48-64/13 z dnia 08 maja 2014  dotyczące cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Staszowskiego z dnia 27 lutego 2007 roku znak: OŚ.III-6223/1/07 dla Zespołu Pałacowego Spółka z o.o. w Kurozwękach, po uchyleniu i  przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku znak: OŚ.6341.7.2014.IIIA odmawiającej cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Staszowskiego z dnia 27 lutego 2007 roku znak: OŚ.III-6223/1/07 dla Zespołu Pałacowego Spółka z o. o. w Kurozwękach, ul. Zamkowa 3; 28-200 Staszów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczeciu postepowania RZGW.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-01-23 15:20