zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Michała Podsiadło postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych tj. stawu ziemnego częściowo ogroblowanego o powierzchni całkowitej 1,4 ha zlokalizowanego na działkach nr ewid. 452, 456 i 460, obręb ewidencyjny Beszowa, gm. Łubnice wraz z urządzeniami towarzyszącymi związanymi z nim funkcjonalnie tj. mnichem zasilającym i mnichem spustowym.
Współrzędne geograficzne projektowanego stawu:
A - N:50°24’55,72”;  E: 21°6’53,33”
B - N:50°24’55.93”;  E:21°6’51,03”
C - N:50°24’56,93”;  E: 21°6’49,64”
D - N:50°24’57,15”;  E: 21°6’46,75”
E - N:50°24’55,06”;  E: 21°6’45,51”
F - N:50°24’51,82”;  E: 21°6’50,9”.
współrzędne geograficzne mnicha zasilającego - N:50°24’56.12”;  E: 21°6’51,14”
współrzędne geograficzne mnicha spustowego - N: 50°24’51.82”;  E: 21°6’50,9”.
2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie:
Poboru wód powierzchniowych z cieku od Beszowej dla potrzeb napełniania i eksploatacji stawu ziemnego hodowlanego o powierzchni lustra wody 1,32 ha, pojemność 26400 m3, w ilości:
Qmax. h = 28,22 m3/h
Qśr. d = 224,64 m3/d
Qmax.r. = 55036,8 m3/r.
Zrzutu wody ze stawu do cieku od Beszowej w ilości 36864 m3 w rozliczeniu rocznym, w tym zrzutu w okresie 1.XI – 15.XII w ilości 26400 m3.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczęciu postepowania Beszowa.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-02-05 13:33