Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Jacka Szymańskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawów karpiowych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 1115/3, 1115/4, 1115/5, 1115/6, 1141, 1174/2, 1174/3, 1174/4, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1174/11, 1115/14, położonych w miejscowości Oleśnica, na:
1.    Szczególne korzystanie z wód w zakresie:
a)    Piętrzenia wody cieku Struga Oleśnica w km 7+430 za pomocą istniejącego mnicha głównego do rzędnej NPP 186,00 m. n.p.m.;
b)    Poboru wody z w/w piętrzenia dla potrzeb stawów rybnych o łącznej powierzchni 20,9 ha w ilości:
Qmax.h. = 146,2 m3/h
Qśr.d. = 1631 m3/d
Qmax.r. = 595363 m3/rok.
c)    Zrzutu wody ze stawów w ilości:
Qmax.h. = 197,28 m3/h
Qśr.d. = 1204,3 m3/d
Qmax.r. = 439562 m3/rok.
d)    Odprowadzanie wody z istniejącego rowu R-18 i działu drenarskiego Nr 72 i Nr 73 do kanału ulgi za pomocą projektowanego syfonu pod Strugą Oleśnicką w km 8+385.
2.    Wykonanie urządzeń wodnych:
a.     Budowę 2 stawów o łącznej powierzchni F = 1,20 ha:
a)    staw Nr 10, F = 1,13 ha, zlokalizowany na działce nr ewid. 1115/14, współrzędne geograficzne stawu: narożnik wschodni przy Strudze Oleśnickiej N 50°26’22.05” E 21°2’17.04”, narożnik zachodni przy kanale ulgi N 50°26’26.99” E 21°2’31.23”.
b)    staw Nr 11,  F = 0,07 ha, zlokalizowany na działce nr ewid. 1174/8,  współrzędne geograficzne stawu – narożnik wschodnio-południowy N 50°26’28.43” E 21°2’16.72”. wraz z groblami i urządzeniami towarzyszącymi służącymi do poboru oraz odprowadzania wody.
b.     Przebudowę istniejących stawów Nr 9, Nr 8, Nr 5 polegającą na likwidacji utworzonych nasypów (grobli) zmniejszających powierzchnię lustra wody oraz ukształtowaniu przekroju poprzecznego i rzędnych wierzchu grobli. Wyrównanie linii brzegowych na stawach Nr 4 do Nr 8. Łączna powierzchnia lustra wody zwiększy się o 3,65 ha.
c.     Budowę kanału obiegowego dł. 1230 mb, szerokość dna 2,0 m, zlokalizowanego od południowej strony kompleksu stawowego. Wlot do kanału ulgi ze Strugi Oleśnickiej w km 1+230 za pomocą przewału Nr 4.
Współrzędne geograficzne:
-wlotu kanału ze Strugi Oleśnickiej N 50°26’22.27” E 21°2’16.42”
-wylotu kanału do Strugi Oleśnickiej N 50°26’44.12” E 21°3’2.04”.
d.     Modernizację istniejących i budowę nowych grobli stawowych dostosowanych do założonych poziomów zwierciadła wody w stawach przyjmując minimalną szerokość korony B = 3,0 m.
Na groblach zaprojektowano przewały dla przepuszczenia wody powodziowej:
a)    Przewał Nr 1 usytuowany na grobli „C” współrzędne geograficzne N 50026’26.91”  E 2102’13.09”
b)    Przewał Nr 2 usytuowany na groblach „C” i „B-C”, współrzędne geograficzne  N 50026’28.71”  E 210 2’22.63”;
c)    Przewał Nr 3 usytuowany na groblach „I” i „D”, współrzędne geograficzne N 50026’35.66”  E 210 2’32.26”;
d)    Przewał Nr 4 usytuowany na wlocie ze Strugi Oleśnickiej do kanału obiegowego, współrzędne geograficzne N 50026’22.14”  E 210 2’16.64”.
e.     Budowę przepustów na Strudze Oleśnickiej:
a)    Przebudowę przepust Nr 3 w km 8+194 Strugi zlokalizowanego na współrzędnych geograficznych N 50026’27.12” E 2102’26.27”.
b)    Przebudowę przepust Nr 5 w km 7+870 Strugi zlokalizowanego na współrzędnych geograficznych N 50026’34.96”E 2102’33.65”.
c)    Budowę ujęcia wody ze Strugi Oleśnickiej w km 8+380 za pomocą rurociągu Φ 300 mm, w celu niezależnego przeprowadzenia przepływu Qn = 23 l/s. Współrzędne ujęcia N 50026’23.13” E 2102’16.71”.
f.     Budowę wylotu rurociągu PCV-N, Φ 110 mm umożliwiającego odprowadzenie wody z sączka drenarskiego zlokalizowanego w narożniku stawu Nr 4 do Strugi Oleśnickiej w km 7+419. Współrzędne geograficzne:
-wlotu istniejącego sączka drenarskiego N 50026’45.53” E 2102’51.16”;
- wylotu w km 7+419 Strugi Oleśnickiej N 50026’41.67” E 2102’54.06”.
g.     Budowę  3 szt. mnichów:
a)    Mnich 1A o zlokalizowany na stawie Nr 10, współrzędne geograficzne mnicha N 50026’22.27” E 2102’17.41”;
b)    Mnich 2A zlokalizowany na stawie Nr 10, współrzędne geograficzne mnicha N 50026’27.56” E 2102’30.65”;
c)    Mnich Φ 20 cm, zlokalizowany na stawie Nr 11, współrzędne geograficzne mnicha N 50026’28.35” E 2102’17.33”.
d)     Budowę syfonu pod Strugą Oleśnicką w km 8+385, współrzędne geograficzne syfonu N 50026’22.49” E 2102’16.69” służącego do odprowadzania wody z istniejącego rowu R-18 i działu drenarskiego Nr 72 i Nr 73 do kanału obiegowego.
h.     Budowę/przebudowę wylotów drenarskich:
a)    W-4 z działu drenarskiego Nr 4 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’21,71”  E 21°2’17,18”
b)    W-5 z działu drenarskiego Nr 5 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’22,79”  E 21°2’24,41” 
c)    1W-s z sączka drenarskiego S-1 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’22,98”  E 21°2’25,49” 
d)    2W-s z sączka drenarskiego S-2 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’24,33”  E 21°2’26,49” 
e)    3W-s z sączka drenarskiego S-3 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’37,33”  E 21°2’52,68” 
f)    W-28 z działu drenarskiego Nr 28 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’37,14”  E 21°2’53,48” 
g)    W-29 z działu drenarskiego Nr 29 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’39,99”  E 21°2’57,42” 
h)    W-8 z działu drenarskiego Nr 8 do stawu Nr 8
-współrzędne geograficzne N 50°26’36,28”  E 21°2’27,07” 
i)    W-6 z działu drenarskiego Nr 6 do stawu Nr 8
-współrzędne geograficzne N 50°26’33,17”  E 21°2’21,16” 
j)    W-71A  z działu drenarskiego Nr 71 do stawu Nr 11
-współrzędne geograficzne N 50°26’28,96”  E 21°2’13,27” 
k)    W-71B z działu drenarskiego Nr 71 do stawu Nr 9
-współrzędne geograficzne N 50°26’27,84”  E 21°2’14,43” 
l)      W-72 z działu drenarskiego Nr 72 do rowu R-18
-współrzędne geograficzne N 50°26’24,22”  E 21°2’13,40” 
m)    W-73 z działu drenarskiego Nr 73 do rowu R-18
-współrzędne geograficzne N 50°26’24,20”  E 21°2’13,54”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczeciu postepowania Szymański.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-02-27 13:00