Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 23 lutego 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Jana Siwulskiego zam. Grabki Duże; 28 – 225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej
S-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1586/4 w m. Szydłów, gmina Szydłów
w ilości:
Qmaxh =  9,8 m3/h,  Qśrd = 70 m3/d,  Qmax r. = 7000 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja  o wszczeciu postepowania Siwulski.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-03-11 14:13