Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 31 marca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bogusław Penkszyk, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią telekomunikacyjną (telekomunikacyjnym rurociągiem kablowym) pod dnem koryta rzeki Struga Strzelecka w km 6+266 w miejscowości Strzelce na działce nr 865 obręb Strzelce gm. Oleśnica, metodą przewiertu sterowanego rurą RHDPEp 140/8, dł. 36 m., wykonanego na głębokości min. 1,2 m. pod przepustem w pasie drogi wojewódzkiej nr 757 (dz. nr 500, obręb Strzelce).

Współrzędne geograficzne przekroczenia rzeki Struga Strzelecka
N:50°28’35.40”, E:21°02’21.40”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150401 Informacja o wszczęciu postepowania UM.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-04-01 14:06