zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję, że w dniu 12 maja 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu południowej części miasta Połańca za pomocą istniejącego systemu kanalizacyjnego zakończonego wylotami:
-  W1 przy ul. Zrębińskiej usytuowanym na działce nr ewid. 5243 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 4+010;
-  W2 przy ul. 11-go Listopada usytuowanym na działce nr ewid. 3962/1 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 3+930;
-  W3 przy ul. Partyzantów usytuowanym na działce nr ewid. 5559 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 3+510;
-  W4 przy ul. Mieleckiej usytuowanym na działce nr ewid. 172/2 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 1+710.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150519 Informacja o wszczęciu postepowania Połaniec.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-05-19 15:38