zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Elżbiety Pieniążek-Kula i Wojciecha Kula postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego ziemnego usytuowanego wzdłuż południowej strony drogi gminnej polegającą na wbudowaniu przepustu z rur betonowych o średnicy DN 400 mm i długości 8,0 mb pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej na działkę nr ewid. 114/3 w miejscowości Zdzieci Nowe, gm. Połaniec.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150629 Informacja o wszczęciu postępowania Kula.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-06-29 13:28