zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) informuję, że w dniu 26 czerwca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
-przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0823T w miejscowości Łubnice, na dz. nr ewid. 431, obręb Łubnice, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 600 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-5 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 282/2, obręb Łubnice;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0105T w miejscowości Wilkowa, na dz. nr ewid. 343, obręb Wilkowa, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-20 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 343, obręb Wilkowa;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej (dz. nr ewid. 326, obręb Góra) w miejscowości Góra, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-21 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 219, obręb Góra. Przepust zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 218 i 219, obręb Góra;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej (dz. nr ewid. 109/1, obręb Orzelec Duży) w miejscowości Orzelec Duży, obręb Orzelec Duży, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 600 mm i dł. 11 mb pod zjazdem do przepompowni P-24 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 112/1, obręb Orzelec Duży. Przepust zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 112/1 w m. Orzelec Duży.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150708 Informacja o wszczeciu  postępowania Gmina Łubnice.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-07-08 13:32