zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję, że w dniu 20 lipca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział w Tanowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik p. Piotra Trych, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią gazową średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 225 w km 3+650 cieku wodnego - Potok Koniemłocki w miejscowości Święcica (działka nr 913, obręb Święcica). Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej PE100 SDR 17,6 dn 315 o długości L=12,0 m na głębokości około 1,2 m pod dnem cieku Potok Koniemłocki, licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej. Prace budowlane będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia skarp koryta rzeki.

Współrzędne geograficzne miejsca przekroczenia Potoku Koniemłockiego:

N:50°30’26”  E:21°8’9”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150728 Informacja o wszczęciu postepowania Święcica PSG.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-07-28 14:05