Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 10 stycznia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. odcinka rowu przydrożnego ziemnego usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 764 w km 65+590 strona lewa, polegającą na wbudowaniu przepustu pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej na działkę nr ewid. 36 w miejscowości Niedziałki, gm. Rytwiany.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczęciu postępowania Rugała.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-01-18 09:08