zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne na wniosek: „UTRANS” Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Stanisław Brachowicz Mikułowice 359; 28-100 Busko Zdrój w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu działki nr ewidencyjny 6031/4, poprzez własną kanalizację deszczową do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ϕ 1400 znajdującej się w ulicy Towarowej w Staszowie w ilości;

Qmaxh     =         0,0344 m3/h

Qśrd         =         1,879 m3/d

Qmaxrocz =     685,70 m3/rok

o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń

           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczęciu postępowania Utrans.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-02-09 11:57