zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 23 lutego 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ruda, realizowanej na działce nr ewid. 541/1, obręb Ruda.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170224 Informacja o wszczęciu postępowania Ruda.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-02-24 11:36