Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 07 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych:
1.1. budowę ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 238/1  i 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do poboru oraz odprowadzania wody, tj. mnichem regulacyjnym i wylotem do rowu;
1.2. przebudowę rowu z otwartego na kryty w miejscu rozbudowy istniejącego przepustu z rur betonowych wraz z budową zastawki piętrzącej, zlokalizowanych na działce nr ewid. 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice;
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie:
2.1. poboru wody z rowu dla potrzeb projektowanego stawu;
2.2. odprowadzanie wody ze stawu do rowu.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170308 Informacja o wszczęciu postępowania.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-03-08 11:21