Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Stadniny Koni Kurozwęki Sp. z o.o. Kurozwęki ul .Kościelna 12: 28-200 Staszów na:
1.    pobór wód podziemnych z istniejącej studni wierconej znajdującej się na działce nr ew. 2/4  Kurozwęki na potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze w ilości:
         a) w okresie wegetacyjnym (kwiecień - październik)
         -   Qmax godzinowe  =    30,0 m3 /h
         -   Qśr. dobowe        =    230,0 m3 /d
         b) poza okresem wegetacyjnym (listopad - marzec);        
          -   Qmax godzinowe  =    10,73m3 /h
          -   Qśr. dobowe         =   110,0 m3 /d
      Przewidywany roczny pobór wody z przedmiotowego ujęcia w Kurozwękach wyniesie
          -   Qmax roczne  =  66 686 m3/ rok

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170321 Informacja o wszczęciu postępowania Kurozwęki.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-03-21 11:25