Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami zewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku gospodarczego w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 224/10, obręb Rytwiany.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170424 Informacja o wszczęciu postepowania Rytwiany.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-04-24 13:10