zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Eżbiety Sitowskiej na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 na działce o nr ewidencyjny 1362 w miejscowości Szydłów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh =  9,1 m3/h, 

Qśrd  =  75,0 m3/d, 

Qmaxr =  7500 m3/rok

dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170426 Informacja o wszczęciu postępowania Szydłów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-04-26 14:49