Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 15.05.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną w związku z planowaną „Przebudową zbiornika wodnego w miejscowości Wola Kiełczyńska” realizowaną w ramach zadania „ Budowa zbiorników małej retencji na terenie Gminy Bogoria” w następującym zakresie:

1.    przebudowy istniejącego zbiornika o powierzchni 2348 m2 na ziemny zbiornik wodny o wymiarach 107,3 m x 13,6 m, powierzchni 1248 m2 i pojemności 1253 m3 przy maksymalnej głębokości 2,0 m,
2.    przebudowy rowu  polegającej na przebudowie istniejącego rurociągu zasilającego (przepustu) z rur betonowych DN600 mm L=10,7 m na rurociąg betonowy DN400 mm o długości 23,8 m wraz z wlotem (W1) z rowu, studnią rewizyjną betonową DN1200 (S1) i wylotem (W2) do zbiornika,
3.    budowy na rowie przydrożnym (działka nr ewid. 437) betonowej grodzy z zastawkami piętrzącymi do poziomu 266,90 m n.p.m. umożliwiającymi napełnianie i przepływ wody przez zbiornik wraz z umocnieniem rowu przydrożnego płytami betonowymi na odcinku 7,0 m
4.    przebudowy istniejącego rurociągu odpływowego z rur betonowych DN400mm o długości 4,0 m na rurociąg betonowy DN400mm o długości 31,6 m wraz z wlotem (W3) ze zbiornika, studnią rewizyjną betonową DN1200 (S2) i wylotem (W4) do rowu,
5.    poboru  wody z istniejącego rowu,
6.    odprowadzania wód do istniejącego rowu.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170607 Informacja o wszczęciu postępowania Bogoria.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-06-07 14:53