Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Termin składania ofert: 19.12.2017 godz. 10:00
Wyjasnienie treści SIWZ: 13.12.2017
Informacja z otwarcia ofert: 19.12.2017
Informacja o wyborze oferty: 08.01.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.01.2018

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171130 Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa PCS.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2017-11-30 13:15
Download this file (20171130 SIWZ załączniki Przebudowa PCS.zip)SIWZ i załączniki2017-11-30 13:23
Download this file (20171213 Wyjasnienie treści SIWZ Przebudowa PCS.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2017-12-13 11:21
Download this file (20171219 Informacja z otwarcia ofert Przebudowa PCS.pdf)Informacja z otwarcia ofert2017-12-19 10:53
Download this file (20180108 Informacja o wyborze oferty Przebudowa PCS.pdf)Informacja o wyborze oferty2018-01-08 11:49
Download this file (20180125_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Przebudowa_PCS.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-01-25 13:52