Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr: 530, 5589, 5590, 5591, 5592 położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert: 05.06.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.06.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: 13.06.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.06.2018

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20180524 Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dok.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-05-24 14:03
Download this file (20180524 SIWZ zalaczniki Opracowanie dok.zip)SIWZ i załączniki2018-05-24 14:03
Download this file (20180606 Informacja z otwarcia ofert Opracowanie dok.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-06-06 08:31
Download this file (20180613 Informacja o unieważnieniu postępowania Opracowanie dok.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowania2018-06-13 10:59
Download this file (20180619 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opracowanie dok.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-06-19 10:25