Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 435/3 (dawny numer 438/1) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty

Termin składania ofert: 17.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 25.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.11.2018

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20181009 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie dok geo.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-10-09 08:33
Download this file (20181009 SIWZ i załączniki Wykonanie dok geo.zip)SIWZ i załączniki2018-10-09 08:34
Download this file (20181017 Informacja z otwarcia ofert Wykonanie dok geo.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-10-17 09:32
Download this file (20181025 Informacja o wyborze oferty Wykonanie dok geo.pdf)Informacja o wyborze oferty2018-10-25 08:21
Download this file (20181114 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie dok geo.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-11-14 12:03