Zmiana Planu Zamówień Publicznych na 2017 rok

Plan Zamówień Publicznych powyżej 30 000 euro na 2017 rok