Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice  od km 1+141 do km 1+841

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km  2+165.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydłowa, Brody i Koniemłoty z dostosowaniem do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.