Przebudowa dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmująca następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970”

Zadanie nr 2: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360”

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2020-05-21 14:31
Download this file (SIWZ_wraz_z_zalacznikami.rar)SIWZ_wraz_z_zalacznikami.rar2020-05-21 14:31
Download this file (20200529_Wyjaśnienie_tresci_SIWZ.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2020-05-29 14:33
Download this file (20200605_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert2020-06-05 13:53
Download this file (20200623_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)20200623_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf2020-06-24 13:53
Download this file (202020702_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-07-03 10:44