Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 20.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dn. 14.07.2020

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.07.2020

Odpowiedź na pytania z dn. 16.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.07.2020

Sprostowanie z dn. 28.07.2020 do informacji z otwarcia ofert

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 06.07.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytania 01.07.2020

Odpowiedź na pytania 01.07.2020 II

Odpowiedź na pytania 02.07.2020

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 10.07.2020

Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2020-2023

Termin składania ofert 6.07.2020 godz.10.30

Informacja z otwarcia ofert 06.07.2020

Informacja o wyborze oferty 08.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.07.2020

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert 10.06.2020 godz.10.30

Odpowiedzi na pytania 05.06.2020

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020

Informacja o wyborze oferty 30.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.07.2020

Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim

Termin składania ofert 29.05.2020 godz.10.00

Zmiana zapytania cenowego 28.05.2020

Odpowiedź do zapytania cenowego 29.05.2020

Termin składania ofert 01.06.2020 godz.10.00

Informacja z otwarcia ofert 01.06.2020

Informacja o wyborze oferty 03.06.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania 04.06.2020

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert 09.06.2020 godz. 10.30

Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020

Informacja o wyborze oferty 29.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.07.2020

„Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych na podstawie przepisów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” na terenie Powiatu Staszowskiego”

Termin składania ofert 03.06.2020 godz. 10.00
Wyjaśnienie treści SIWZ 27.05.2020
Informacja z otwarcia ofert 03.06.2020
Informacja o wyborze oferty 16.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.06.2020

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/815

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert: 26.03.2020 godz. 11:00
Odpowiedzi na pytania do SIWZ: 23.03.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania: 27.03.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.03.2020

Uwaga!
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalne załączniki zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6 zał. nr 7: 19.03.2020

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach

Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 14.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.12.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 17.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 07.11.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.12.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 10.10.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.10.2019
Informacja o wyborze oferty: 31.10.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.11.2019

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 25.09.2019 godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania: 26.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 26.09.2019

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gacki gm. Szydłów; powiat staszowski; województwo świętokrzyskie

Termin składania ofert: 05.09.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2019
Informacja o wyborze oferty: 18.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.10.2019

Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji niezbędnego do aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2012 roku w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (5 PROW) dla działki numer 191/9 położonej w obrębie Mostki, gmina Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 28.05.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 29.05.2019
Informacja o wyborze oferty: 13.06.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.06.2019

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 27.03.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 28.03.2019
Informacja o wyborze oferty: 16.04.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 30.04.2019

Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 665/1 i 511/2 położonych w obrębie Korytnica, gm. Szydłów.

Termin składania ofert: 28.02.2019 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 28.02.2019
Informacja o wyborze oferty: 07.03.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 15.03.2019

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim

Termin składania ofert: 21.01.2019 godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert: 22.01.2019
Informacja o wyborze oferty: 11.02.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.02.2019

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 435/3 (dawny numer 438/1) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty

Termin składania ofert: 17.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 25.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.11.2018

Wykonanie projektu podziału działek

Termin składania ofert: 11.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.10.2018
Informacja o wyborze oferty: 17.10.2018
Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia: 06.11.2018

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 03.10.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 03.10.2018
Informacjz o wyborze oferty: 11.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 06.11.2018

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2017 i 2018 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW

Termin składania ofert: 11.09.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 11.09.2018
Informacja o wyborze oferty: 02.10.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 16.10.2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Termin składania ofert: 27.09.2018 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 05.09.2018
Sprostowanie ogłoszenia: 08.09.2018
Wyjaśnienie treści SIWZ: 20.09.2018
Informacja z otwarcia ofert: 27.09.2018
Informacja o wyborze oferty: 21.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.01.2019

Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działki oznaczonej numerem 5592 położonej w obrębie Staszów

Termin składania ofert: 06.08.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.08.2018
Informacja o wyborze oferty: 21.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.09.2018

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Staszowskiego

Termin składania ofert: 29.08.2018 godz. 10:30
Wyjaśnienie treści SIWZ: 08.08.2018
Wyjaśnienie treści SIWZ: 13.08.2018
Informacja z otwarcia ofert: 29.08.2018
Informacja o wyborze oferty: 13.09.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 06.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi dokumentami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Na usługę ubezpieczenia Powiatu Staszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”,  znajduje się na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem http://www.suprabrokers.pl/node/377

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi dokumentami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Powiatu Staszowskiego”,  znajduje się na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem http://www.suprabrokers.pl/node/371

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr: 530, 5589, 5590, 5591, 5592 położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert: 05.06.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.06.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: 13.06.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.06.2018

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów w części dotyczącej działek nr: 530, 5589, 5590, 5591, 5592 położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert: 26.04.2018 godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania: 30.04.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 10.05.2018