Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 05.04.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 05.04.2018
Informacja o wyborze oferty: 12.04.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 17.05.2018

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 5 zadaniach.

Termin składania ofert: 27.02.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2018
Informacja o wyborze oferty: 19.03.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 04.04.2018

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”

Termin składania ofert: 29.01.2018 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 29.01.2018
Informacja o wyborze oferty: 15.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 05.03.2018

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.

Termin składania ofert: 19.12.2017 godz. 10:00
Wyjasnienie treści SIWZ: 13.12.2017
Informacja z otwarcia ofert: 19.12.2017
Informacja o wyborze oferty: 08.01.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.01.2018

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek położonych w miejscowości Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 06.11.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.11.2017
Informacja o wyborze oferty: 22.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 05.12.2017

Wykonanie mapy z projektem podziału

Termin składania ofert: 02.10.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 02.10.2017
Informacja o wyborze oferty: 11.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 02.11.2017

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec powiat staszowski

Termin składania ofert: 21.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 21.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 04.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19.10.2017

Utworzenia mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów (szkice) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i klas gruntów realizowane w trzech zadaniach.

Termin składania ofert: 11.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 12.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 20.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 11.10.2017

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2017 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW

Termin składania ofert: 06.09.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2017
Informacja o wyborze oferty: 25.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 12.10.2017

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec powiat staszowski

Termin składania ofert: 31.08.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 31.08.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 05.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 27.09.2017

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 4 zadaniach

Termin składania ofert: 27.07.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.07.2017
Informacja o wyborze oferty: 10.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.08.2017

Termin składania ofert: 26.07.2017 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 20.07.2017
Wyjaśnienie treści SIWZ: 21.07.2017
Informacja z otwarcia ofert: 26.07.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 02.08.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 10.08.2017

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej” realizowana w dwóch etapach: etap I – termomodernizacja, etap II – rewitalizacja

 

Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2017-2020

Termin składania ofert: 10.07.2017 godz. 10:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 30.06.2017
Informacja z otwarcia ofert:10.07.2017
Informacja o wyborze oferty: 17.07.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 01.08.2017

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 08.06.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 08.06.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 19.06.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 23.06.2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 23.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 23.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, realizowane w 2 zadaniach.

Termin składania ofert: 16.03.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 16.03.2017
Informacja o wyborze oferty: 05.04.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 18.04.2017

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Termin składania ofert: 27.02.2017 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 27.02.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania: 06.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 09.03.2017

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, (mapa do celów prawnych) realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 14.11.2016
Informacja o wyborze oferty: 24.12016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.12.2016

Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki 89/5 położonej w obrębie Trzcianka Wieś, gmina Osiek

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 31.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego realizowane w 3 zadaniach.

Termin składania ofert: 20.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 20.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Utworzenie mapy numerycznej na podstawie danych z operatu założenia ewidencji gruntów i budynków ( szkice ) wraz z wektoryzacją użytków gruntowych i klas gruntów realizowane w trzech zadaniach.

Termin składania ofert: 19.10.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 13.10.2016
Informacja z otwarcia ofert: 19.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 28.11.2016

Wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa mającej na celu doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków z zapisami ksiąg wieczystych

Termin składania ofert: 13.10.2016 godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert: 13.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 27.10.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.11.2016

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Staszowskiej Grupy Zakupowej

Termin składania ofert: 10.10.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 22.09.2016
Informacja-Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.09.2016r.: 29.09.2016
Zmiana treści SIWZ-zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 12.10.2016r. :29.09.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 30.09.2016
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2016r.: 01.10.2016
Informacja z otwarcia ofert: 12.10.2016
Informacja o wyborze oferty: 21.11.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2016

Modernizacja sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej

Termin składania ofert: 3.08.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 28.07.2016
Informacja o wyborze oferty: 17.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.08.2016

Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Termin składania ofert: 7.07.2016 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 11.07.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.07.2016

Usuwanie pojazdów z terenu powiatu staszowskiego, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Długoterminowy kredyt bankowy konsolidacyjny w wysokości 13 885 639 PLN.

Termin składania ofert: 23.05.2016 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 27.04.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 29.04.2016
Wyjaśnienie treści SIWZ: 05.05.2016
Informacja o wyborze oferty: 15.06.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 30.06.2016

Wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Kielcach oznaczonej numerem ewidencyjnym 413/3.

Termin składania ofert: 25.04.2016 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 04.05.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 12.05.2016

Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: Wybór banku obsługującego budżet Powiatu Staszowskiego w latach 2014-2017 dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie w zakresie obsługi rachunków rozliczeniowych tej jednostki.