Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim

Termin składania ofert: 18.02.2016 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 22.02.2016
Informacja o ponownym wyborze oferty: 25.02.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 29.02.2016

Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2015

Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1.500.000,00 zł

Termin składania ofert: 14.12.2015 godz. 10:00
Informacja dla wykonawców: 11.12.2015
Informacja o wyborze oferty: 15.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.12.2015

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr ew. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej

Termin składania ofert: 26.11.2015 godz. 10:00
Wyjaśnienie treści SIWZ: 19.11.2015
Informacja o wyborze oferty: 16.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 23.12.2015

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, programem antywirusowym oraz urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni e-learningowych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych

Termin składania ofert: 17.11.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 07.12.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 14.12.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach:

  • Zadanie nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębach Pęcławice Górne i Kolonia Pęcławska, gmina Bogoria.
  • Zadanie nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Niemścice, gmina Staszów.

Termin składania ofert: 22.10.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 03.11.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 06.11.2015

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, programem antywirusowym oraz urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni e-learningowych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych

Termin składania ofert: 13.10.2015 godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 15.10.2015 godz. 10.00
Zmiana treści SIWZ: 07.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1a do formularza oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 09.10.2015
Zmiana treści SIWZ: 09.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1b do formularza oferty
Zmiana treści SIWZ: 12.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1b do formularza oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania: 02.11.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w pięciu zadaniach

Zadania nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Grzybów, gmina Bogoria.

Zadania nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Wysoki Duże, gmina Bogoria.

Zadania nr 3 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w Oleśnicy.

Zadania nr 4 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Wólka Żabna, gmina Staszów.

Zadania nr 5 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Bukowa, gmina Osiek.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Staszowskiego w okresie od 01.01.2017r

Wykonanie prac remontowych uzupełniających zamówienie podstawowe polegające na Remoncie powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dla zadania:

Zadanie Nr 1 Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie.

Termin negocjacji: 31.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 03.09.2015

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w czterech zadaniach
Zadania nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Grzybów, gmina Bogoria
Zadania nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Wysoki Duże, gmina Bogoria
Zadania nr 3 Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Staszowie
Zadania nr 4 Wykonanie podziału działki położonej w Staszowie, oznaczonej numerem 5981/66
Termin składania ofert: 10.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty oraz unieważnienie postępowania dla zadania nr 1 i 2: 25.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 07.09.2015
Unieważnienie postępowania dla zadania nr 3: 07.09.2015

Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w dwóch zadaniach.

Zadanie 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Staszów

Zadanie 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Połaniec

Termin składania ofert: 05.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 11.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.08.2015

 

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących granic działek oraz budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Łęg gm. Połaniec powiat staszowski.
Termin składania ofert: 30.07.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 13.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 20.08.2015

Remont powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej. dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie. Zadanie Nr 2 ,Remont hali sportowej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu.
Termin składania ofert: 07.07.2015 godz. 10:00
Wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ: 26.06.2015
Informacja o wyborze oferty: 15.07.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 22.07.2015

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących granic działek oraz budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Łęg gm. Połaniec powiat staszowski.
Termin składania ofert: 22.06.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 02.07.2015
Informacja o ponownym wyborze oferty: 09.07.2015
Unieważnienie postępowania: 14.07.2015

Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w Połańcu.
Termin składania ofert: 12.03.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty: 18.03.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 24.03.2015

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Powiecie Staszowskim”
Termin składania ofert: 22.01.2015 godz. 11:00