Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczace pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej przy Dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych realizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych o łącznej długości 41,702 km:

Czytaj więcej: Zapytanie cenowe

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty lokaty wolnych środków w kwocie dwa miliony złotych na okres trzech miesięcy.

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty lokaty wolnych środków w kwocie dwa miliony pięćset tysięcy złotych na okres trzech miesięcy.

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczy zakupu i dostawy nowej centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczy kompleksowej obsługi serwisowej wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych      

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczy kompleksowej obsługi serwisowej wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych

Zapytanie cenowe

Remont obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Zapytanie cenowe

Remont obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: 12.09.2016

Zapytanie cenowe

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3.