Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Program Aktywny Samorząd 2017

Logo Aktywny Samorząd

Ogłoszenie o zbliżającym się terminie zakończenia naboru wniosków w Module II programu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Moduł II (zamieszczono 28.02.2017)

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Modułu I (zamieszczono 28.02.2017)

Ogłoszenie dla beneficjentów programu „Aktywny Samorząd"

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

 

arostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Powiat Staszowski podobnie jak w latach ubiegłych przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zarząd PFRON  w dniu 24 stycznia 2017r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu (Powiat Staszowski) i PFRON upływa w dniu 28 kwietnia 2017r.