Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o zbliżającym się terminie zakończenia naboru wniosków w Module II programu

    Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że z końcem dnia 10 października 2017r. upływa termin naboru wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze jesienno-zimowym (rok szkolny /akademicki 2017/2018).
Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie -pokój nr 15, lub wysłać pocztą (w takim przypadku będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego).
    Wnioski złożone po 10 października 2017r. mogą podlegać weryfikacji formalnej tylko w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę podania o przywrócenie terminu na złożenie wniosku i pozytywnej akceptacji Realizatora programu.