Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Uwaga Beneficjenci Modułu I programu „Aktywny Samorząd”

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 27/18 z dnia 16 marca 2018 roku przyjął zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku. 

Zgodnie z w/w uchwałą wnioski należy składać osobiście lub listownie w terminie od 20 marca do 30 sierpnia 2018 r. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach modułu I programu „Aktywny Samorząd”.

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku oraz druki wniosków są dostępne w wykazie załączników do pobrania

Druki wniosków można także otrzymać w Starostwie Powiatowym w Staszowie w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - pokój nr B13 (tel. 15 864 68 12).

Uwaga Beneficjenci Modułu I programu „Aktywny Samorząd”

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 27/18 z dnia 16 marca 2018 roku przyjął zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku.  

Zgodnie z w/w uchwałą wnioski należy składać osobiście lub listownie w terminie od 20 marca do 30 sierpnia 2018 r. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach modułu I programu „Aktywny Samorząd”.

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku oraz druki wniosków są dostępne w wykazie załączników do pobrania

Druki wniosków można także otrzymać w Starostwie Powiatowym w Staszowie w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - pokój nr B13 (tel. 15 864 68 12).