Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Uwaga Beneficjenci Modułu I programu „Aktywny Samorząd”

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 37/18 z dnia 10 maja 2018 roku przyjął zmianę uchwały Zarządu Powiatu nr 27/18 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku. 

Zgodnie z w/w uchwałą środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy w zakupie przedmiotu dofinansowania mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON, w przypadku obszaru C zadanie 3 i 4 środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy mogą pochodzić również z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Informujemy jednocześnie, że został zmieniony nr tel. pod którym mogą Państwo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie realizacji programu. Aktualny nr tel. do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój B-13) : 15 866 50 72.  

Uwaga Beneficjenci Modułu I programu „Aktywny Samorząd”

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 37/18 z dnia 10 maja 2018 roku przyjął zmianę uchwały Zarządu Powiatu nr 27/18 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku.  

Zgodnie z w/w uchwałą środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy w zakupie przedmiotu dofinansowania mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON, w przypadku obszaru C zadanie 3 i 4 środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy mogą pochodzić również z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informujemy jednocześnie, że został zmieniony nr tel. pod którym mogą Państwo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie realizacji programu. Aktualny nr tel. do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój B-13) : 15 866 50 72.