Uwaga Beneficjenci Modułu I programu ,, Aktywny Samorząd’’

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 19/20 z dnia 24 lutego 2020 roku przyjął zasady rozpatrywania i rozliczania wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”- Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2020 roku.

Zgodnie z w/w uchwałą wnioski należy składać osobiście, listownie lub w formie elektronicznej w terminie od 01 marca do 31 sierpnia 2020r. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach Modułu I programu ,,Aktywny Samorząd”.

Realizator weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wyznaczony minimalny próg punktowy oceny merytorycznej, wynoszący 60 pkt. umożliwia otrzymanie dofinansowania przed upłynięciem terminu naboru wniosków. Wnioski, które otrzymają liczbę punktów uniemożliwiającą bieżące udzielenie dofinansowania (poniżej 60 pkt.) będą rozpatrywane po dniu 31.08.2020r.

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd’’- Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2020r. oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie (www.staszowski.eu) zakładka ,,Aktywny Samorząd 2020’’. Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( pokój B-13, tel. 15-866-50-72).

W przypadku formy elektronicznej wniosek można wypełnić w aktywnym formularzu,
w dedykowanym przez PFRON systemie informatycznym pn.”System Obsługi Wsparcia”, zwanym dalej „ systemem SOW”, po zalogowaniu się Wnioskodawcy na stronie internetowej : https://sow.pfron.org.pl

Zgodnie z nowymi zasadami programu ,,Aktywny Samorząd’’ w 2020 roku, elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w Module I programu poprzez przyznanie dodatkowych 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku.