Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Uchwała Nr XXI/6/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/113/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.

Uchwała Nr XXI/5/08

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu

.

Uchwała Nr XXI/4/08

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2008 rok

.

Uchwała Nr XXI/3/08

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2008 rok

.

Uchwała Nr XXI/2/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wpisanej wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym gm. Rytwiany

.

Uchwała Nr XXI/1/08

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok

.